Meer info volgt binnnekort

denk aan:

veiligheidsprotocol, vermelding veiligheidsregels op website, voldoen aan de wettelijke regels zoals het hebben van een erkenning etc. Veilige intrichting van het terrein en speelveld etc.

Aan welke regels dien je te voldoen!

Om je te kunnen aansluiten bij paintball 4 business dien je aan enkele basisvoorwaarden te voldoen welke o.a. bijdragen aan een veilige werkomgeving en veiligheid voor je aanwezige gasten. Deze basisvoorwaarden dienen in een audit opgenomen te worden en dienen door de eigenaar van het speelveld getekend te worden ( en zichtbaar opgehangen te worden ) deze basisvoorwaarden zijn de minimale voorwaarden aan welke men moet voldoen om zich te kunnen aansluiten bij paintball 4 business.

Voorwaarden:

1) het speelveld dient omheind te zijn met netting van minimaal 3 meter hoog  en niet voor derden toegankelijk gemaakt te worden.

2) er dient een neutrale zone gecreërd te worden welke tevens voorzien is van een omheining met netting.

3) op de website van de aanbieder dienen alle gangbare veiligheidsregels omschreven te worden.

4) er dient een risicoanalyse gemaakt te worden.

5) het vullen van C02 of Hp dient volgens een vastgesteld protocol te gebeuren.

6) de aanwezige scheidsrechters dienen bekwaam te zijn en alle geldende regels te beheersen en op te treden tegen overtreders van de aanwezige regels.

7) je dient aan alle wettelijke regels en vergunningen te voldoen.

Audit op locatie en/of schriftelijk

binnenkort meer info hierover