Ons gezamelijk belang, erkenning als serieuze professionele aanbieder van paintball activiteiten .

Paintball 4 business gaat enkele werkgroepen/commissie starten welke zich bezig gaan houden met actuele vragstuken welke van belang zijn voor uitbaters van een paintball-speelveld/park. Momenteel wordt gedacht aan de volgende onderdelen:

meer info volgt

Werkgroep audit

Een team bestaande uit minimaal 3 deelnemers met ruime ervaring op het gebied van paintball en beleidsvoering.

Deelnemers:

1-Erik Hendrix 51 jaar sinds 1992 paintballspeler en eigenaar van: (  Active Sport Groep,  Active Paintball & de Surviver Paintballgames )

2- vacant

3- vacant


Werkgroep veiligheid

Voor o.a. de audit is het belangrijk dat er protocollen gemaakt worden betreffende de veiligheid en de daaraan verbonden regels welke op paintball-terreinen dienen gehanteerd te worden.

Deelnemers:

1- Robert Hendrix 49 jaar speelt paintball sinds 1991 sinds jaar en dag tech van het Active paintball-team, ruime ervaring in de wedstrijdsport en in het dagelijks leven leidinggevende bij Akzo Nobel

2- vacant

3- vacant


Werkgroep Wwm

Voor het bijhouden  van wat wel en niet mag of veranderd is goed overleg en kennis van de Wwm ( Wet wapens en munitie ) noodzakelijk, nauw contact met dienst Justis kan helpen om vraagstukken welke van belang zijn bespreekbaar te maken.

Deelnemers:

1-Erik Hendrix

2- vacant

3- vacant