Wettelijke regels voor paintball speelvelden/parken

Voor het uitbaten van een paintball-locatie dient men aan verschillende voorschriften te voldoen. Langs datgene er landelijk geregeld is zoals het bewijs van erkenning voor paintball ben je afhankelijk van de voorschriften welke de gemeente waarin het speelveld gevestigd is stelt.

De politie en paintball

Binnen Nederland is de functionaris welke belast is met de speciale wetten ( Wwm ) diegene die ervoor zorgt dat je een erkenning kunt krijgen voor het exploiteren van een paintball-speelveld/park. Voor deze erkenning dien je enkele gegevens te verstrekken en dienen een tweetal natuurlijke personen in te staan voor jouw gedrag cq. handelingen middels het ondertekenen van een verklaring. Momenteel vraagt men nog geen VOG ( verklaring omtrent gedrag ) maar dat zelf wellicht in de toekomst wel het geval zijn. de BOA ( bijzondere opsporings ambtenaar ) welke belast is met het afgeven van het bewijs van erkenning komt vaak ter plekke controleren of alles veilig opgeslagen wordt. Strenge regels zoals een wapenkamer voorzien van een alarm en inbreekproof sloten zijn noodzakelijk voor de opslag van paintball-markers omdat de Wwm nog steeds geen onderscheid maakt tussen luchtdruk paintball-markers en vuurwapens! Tot dit opgelost wordt dient men de paintballmarkers veilig in een niet direct bereikbare kamer voorzien van deugdelijke sloten en een alarm op te bergen.

Regels aanbieden paintball in de corona pandemie:

* onbeperkt aantal deelnemers mogelijk als de leeftijd beneden de 27 jaar is en de 1,5 meter afstandsregel ( ook in de neutrale zone ) gehandhaafd kan worden.

* deelnemers boven de 27 jaar mogen enkel als 4tal deelnemen en niet mixen met de andere viertallen ( indien de complete groep boven de 27 jaar is ) verder 1,5 meter handhaven.

* dus bij deelnemers boven de 27 jaar is het mogelijk om meerdere viertallen samen te laten spelen mits deze viertallen niet mixen ( ook in de neutrale zone niet )

Gemeente en paintball

Voor het vestigen en exploiteren van een paintball-speelveld/park stellen de meeste gemeenten in Nederland dat je aan de volgende voorwaarden dient te voldoen:

- goedkeuring bestemmingsplan, normaal uitsluitend toegestaan als er ter plekke de bestemming recreatie/dagrecreatie op het perceel rust.

- gebruikersvergunning, wordt afgegeven door de gemeente en staat toe dat men commercieel activiteiten mag aanbieden.

- eventuele horecavergunning, voor de exploitatie van een kantine, al dan niet voorzien van een complete vergunning of een ondersteunende functie. Hiervoor dient men minimaal in het bezit te zijn van een op naam gesteld certificaat Sociale Hygiene.

- accoustisch rapport, veel gemeente vragen voor het aanpassen van een bestemmingsplan, of het wijzigen van een bestemmingsplan een accoustisch rapport waarin de langtijdgemidelden qua geluid in opgenomen zijn. Het komt ook meermaals voor dat bij een aanpassing of wijziging van een bestemmingsplan de aanvrager dient te tekenen voor de gevolgschades als er een planschadeclaim ingedient wordt door belanghebbende.

- zelf wijzigen bestemmingsplan, het is vaak mogelijk dat als een bestemmingsplan recreatie toestaat de gemeente huiverig is voor het opnemen van paintball in de bestemming. Zelf het bestemmingsplan laten wijzigen is dan een mogelijkheid waarbij jezelf de regie in handen hebt en een daarvoor gespecialiseerd bureau dit verder laat uitvoeren en laat indienen geheel volgens de door jezelf gestelde criteria. Omdat gemeenten de plicht hebben om elke 10 jaar hun bestemmingsplannen te updaten is het vaker mogelijk om zelf een bestemmingsplan te laten maken, dit overigens in nauw overleg met de betreffende ambtenaar.

- Veiligheid, hoe beter omschreven in je plannen naar een gemeente toe hoe je paintball wilt gaan exploiteren hoe eerder je plan zal gaan lukken. Vergeet niet de netting en veiligheidsvoorschriften te vermelden als een gemeente hier zelf al niet om gevraagd heeft.

Paintball erkenning

Voor het uitbaten van een paintball-club en voor het commercieel uitbaten van een paintball speelveld/park is een bewijs van erkenning ( in gevolge artikel 9, tweede lid Wet wapens en munitie ) nodig. Deze erkenning wordt afgegeven door de korpschef van politie en bevat alle informatie welke erkenningshouder middels de afgegeven bewijs van erkinning bezit inzake paintball en eventuele andere activiteiten welke onder artikel 9, tweede lid noodzakelijk zijn.


Aanvragen paintball erkenning

Een erkenning voor paintball wordt bij het dichtsbijzijnde politiebureau ( van het speelveld/park ) aangevraagd en in behandeling genomen door een politiefunctionaris welke aangesteld is op de afdeling bijzondere wetten, deze erkenning valt onder kopscheftaken. Op deze afdeling is vaak een agent of medewerker belast met de Wwm ( wet wapens en munitie ) en de controlle hierop.


Wwm folder

( Wet Wapens en Munitie )  


Wwm regelingWwm aanvraag bewijs van erkenning