Paintball Pro

Hoe wordt ik een paintball pro ?

Door aan bepaalde inrichtings en veiligheidsaspecten te voldoen kan men zich aansluiten en zich een paintball pro noemen.

Opzet is om een landelijke dekking te krijgen waarbij we als gezamelijke groep onder een noemer langs je eigen identiteit naar buiten kunnen treden, denk aan een gezamelijke doorlopende actie waarbij je de vele kortingssite's en vouchers niet meer nodig hebt en zelf bepaald wat jouw prijs wordt voor de geleverde dienst zonder afdracht aan derden.

meer info volgt

Branding met als doel het bekendmaken van een kwaliteitskeurmerk

Door als zelfstandig ondernemer in de paintballbranche langs lokale bekendheid mee te kunnen liften op landelijke bekendheid door het neerzetten van een merk ( paintball pro ) kan men zich onderscheiden en toch zijn eigen identiteit behouden.