Wie zijn wij, wat doen wij en waarom

Wie zijn wij

Wij, Fred Hulsman en Erik Hendrix zijn al jaren eigenaren van een paintbal-speelveld/park en vinden het tijd dat er een belangengroep komt voor uitbaters van een paintball speelveld of park.


Wat doen wij

Wij willen samen met andere eigenaren/uitbaters afspraken gaan maken over regels en veiligheid om hiermee het imago van de paintballbranche in een beter perspectief te brengen.

Door zelfregulering toe te passen is het wellicht mogelijk om een aanspreekpartner van de overheid te gaan worden aangaande paintball. Momenteel wordt wetgeving opgelegd en is deze vaak summier omschreven en weten paintballvelden vaak niet wat er precies van hen verwacht wordt.

Justitie, lees de politie heeft BOA's aangesteld die de Wwm dienen te controleren en vaak komt het voor dat deze niet over genoeg kennis beschikken aangaande paintball en wetgeving. Een vaak voorkomend euvel is dat in verschillende regio's andere regels gelden en dit terwijl wij met een landelijke politie en wetgeving te maken hebben.

Wij willen samen met gelijkgezinde paintballprofessionals een online-platvorm creeren waarbij kwaliteit, gastheerschap en veiligheid ervoor dient te zorgen middels eigen opgelegde regels ( zelfregulatie )  voor een professioneel imago als paintball speelveld/park-uitbater

Door het opstarten van een kwaliteitskeurmerk onder de naam paintball pro kunnen aangesloten paintball speelveld/park uitbaters zich als zelfstandige onderscheiden in de markt door zich te profileren als een paintball-aanbieder die zijn zaken goed op orde heeft en een jaarlijkse audit ondergaat waarin zaken als veiligheid, gastheerschap en wettelijke aspecten gecontroleerd worden aan de hand van criteria welke zorgen voor een veilige en klantvriendelijke benadering van de markt.

Waarom

Jaren geleden ben ik als uitbater van een paintballspeelveld in Herkenbosch ( sinds 1991 ) in aanraking gekomen met Fred Hulsman die voornemens was om te gaan beginnen met de handel in paintballs en aanverwante producten. Nadat Fred enkele jaren later zelf een speelveld opende is het contact tussen mij en Fred groter geworden en met regelmaat hadden wij het over het feit dat er vrijwel niets geregeld is voor paintball- speelvelduitbaters.

Ons idee is het om een online kennisportaal neer te zetten met de nodige kennis en informatie welke het commercieel exploiteren van een paintball speelveld / park mogelijk maakt zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en goed gastheerschap.

Door met meerdere aanbieders welke op gelijk denk en kwaliteitsniveau het product paintball aanbieden een gezamelijke spreekwoordelijke vuist te maken naar de vele cowboys welke er in de paintballbranche werkzaam zijn. 

Door het neerzetten van een transparant platvorm kan iedere paintball speelveld/park uitbater zich aansluiten als men zich conformeerd aan de aansluitcriteria welke middels een audit gaan plaatsvinden. Wij benaderen niet de grote van het speelveld zoals andere doen maar kijken inhoudelijk naar veiligheidsregels en hoe men met de gasten omgaat, langs uiteraard de wettelijk gestelde regels welke men dient na te leven.